Main organiser

Seminar in the Czech Republic
English

Interactive online seminars in the Czech Republic

Wednesday 26th May 2021: Digital Twin in Industrial Practice
Friday 28th May 2021: Interactive Digitalisation Seminar

CIIRC CTU and the National Centre for Industry 4.0 (NCI4.0) invite you to join a set of two interactive online seminars in the Czech Republic.

For all companies that currently address issues related to digitization, whether it is the automation of production, the introduction of new technologies or digitization of business processes, we have prepared an Interactive Digitization Seminar, which will also offer space to consult their own digitization plans and strategies. During the seminar, you will have the opportunity to ask experts in digitization and industrial production about everything you are interested in on this topic, and discuss your specific questions. The answers to your questions will then be an inspiration to other companies that solve the same problems.

Česky

Digitalizační semináře v České republice

Středa 26. května 2021:
Digitální dvojče v průmyslové praxi II

Pátek 28 května 2021: Interaktivní digitalizační seminář s možností konzultace

CIIRC ČVUT a Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP4.0) vás zvou ke sledování série dvou online seminářů. Pro všechny společnosti, které v současné době řeší otázky spojené s digitalizací, ať už se jedná o automatizaci výroby, zavádění nových technologií nebo digitalizaci firemních procesů, máme připravený Interaktivní digitalizační seminář, který kromě jiného nabídne také prostor konzultovat vlastní digitalizační plány a strategie. V rámci semináře budete mít možnost zeptat se odborníků na digitalizaci a průmyslovou výrobu na všechno, co vás k tomuto tématu zajímá, a prodiskutovat vaše konkrétní otázky. Odpovědi na vaše dotazy pak budou inspirací dalším firmám, které řeší stejné problémy.

Záznam diskuze je k dispozici na tomto odkaze.

Agenda
10:00-11:00Welcome and introduction
10:00-10:10Introduction of the RIS Industry 4.0 Hubs project and financial support for digitalisation.
Alena Burešová, NCI4.0
10:10~10:20 How to get your own analysis of digital maturity? Lubomír Kristek
10:20-11:00Digitalisation takes many forms – presentations by experts from practice:


Industrial SecurityJiří Bavor, Atos
Digitalization Services in ManufacturingPetr Musil – Executive Director of Engineering, DEL a.s.
Industrial Automation and Digital Twins
Tomáš Froněk – Head of Factory Automation, Siemens
11:00 – 12:00Room for individual consultancy
12:00End and wrap-up
Program
10:00Zahájení semináře
10:00-10:10Představení projektu RIS Industry 4.0 Hubs a financování na podporu digitalizace?Alena Burešová, NCP4.0
10:10-10:20Jak získat vlastní analýzu digitální zralosti?Lubomír Kristek
10:20-11:00Digitalizace má mnoho podob – představení odborníků pro konzultace:


Bezpečnost výrobyJiří Bavor, ATOS
Digitalizační služby ve výroběPetr Musil – Executive Director of Engineering, DEL a.s.
Automatizace výroby a digitální dvojčeTomáš Froněk – Head of Factory Automation, Siemens
11:00-12:00Prostor pro dotazy a individuální konzultace
12:00Ukončení semináře