Main organiser

seminar in Estonia
English

Digitalization Hybrid-Seminar in Estonia

Thursday 27th May 2021

Venue: SPARK Hub OÜ, Narva mnt 3, Tartu + ONLINE

The University of Tartu invites you to join an interactive seminar in Estonia to get knowledge and practical insights of Industry 4.0 technologies and implementation of digitalization solutions in manufacturing companies. We will present and discuss the practical aspects of digital transformation in manufacturing companies.

Eesti keeles

Interaktiivne hübriidseminar

Neljapäev, 27. mai 2021

Koht: SPARK Hub OÜ, Narva mnt 3, Tartu + ONLINE

Tartu Ülikool kutsub liituma interaktiivse seminariga, et saada teadmisi ja praktilisi teadmisi tööstuse 4.0 tehnoloogiatest ja digitaliseerimislahenduste juurutamisest tootmisettevõtetes. Tutvustame ja arutame digitaalse transformatsiooni praktilisi aspekte tootmisettevõtetes.

Agenda / Programm

English
10:30-10:40Gathering
10:40-11:10Human and tech interaction, robotics and collaborative robotics.Karl Kruusamäe
(in Estonian)
11:10-11:40Materials and processes in the information ageTarmo Tamm
(in Estonian)
11:40-12:10 Deploying Mobile Robots amongst Human Crowds: Challenges and OpportunitiesArun Kumar Singh
(in English)
12:10-12:40Lunch break
12:40-13:10Prototyping and 3D printingRenno Raudmäe
(in Estonian)
13:10-13:40Simulation of systems, materials and processes and digital twinsVahur Zadin
(in Estonian)
13:40-14:10Process Mining and Predictive Process Monitoring: From Technology to Business ValueMarlon Dumas
(in English)
14:10-15:30Lightning consultations
Eesti keeles
10:30-10:40Kogunemine
10:40-11:10Inimese ja tehnika interaktsioon, robootika ja koostöörobootika lahendused.Karl Kruusamäe
(eesti keeles)
11:10-11:40Materjalid ja protsessid informatsiooniajastulTarmo Tamm
(eesti keeles)
11:40-12:10 Mobiilsete robotite juurutamine inimhulka: selle võimalused ja väljakutsedArun Kumar Singh
(inglise keeles)
12:10-12:40Lõunapaus
12:40-13:10Prototüüpimine ja 3D printimineRenno Raudmäe
(eesti keeles)
13:10-13:40Süsteemide, materjalide ja protsesside simuleerimine; digikaksikudVahur Zadin
(eesti keeles)
13:40-14:10Protsesside optimeerimine ja ennustav protsessi monitoorimine: tehnoloogiast äriväärtuseniMarlon Dumas
(inglise keeles)
14:10-15:30Välkkonsultatsioonid