Main organiser

seminar in Estonia
English

Digitalization Hybrid-Seminar in Estonia

Thursday 27th May 2021

Venue: SPARK Hub OÜ, Narva mnt 3, Tartu + ONLINE

The University of Tartu invites you to join an interactive seminar in Estonia to get knowledge and practical insights of Industry 4.0 technologies and implementation of digitalization solutions in manufacturing companies. We will present and discuss the practical aspects of digital transformation in manufacturing companies.

Eesti keeles

Interaktiivne hübriidseminar

Neljapäev, 27. mai 2021

Koht: SPARK Hub OÜ, Narva mnt 3, Tartu + ONLINE

Tartu Ülikool kutsub liituma interaktiivse seminariga, et saada teadmisi ja praktilisi teadmisi tööstuse 4.0 tehnoloogiatest ja digitaliseerimislahenduste juurutamisest tootmisettevõtetes. Tutvustame ja arutame digitaalse transformatsiooni praktilisi aspekte tootmisettevõtetes.