Main organiser

Seminar in Lithuania
English

Online seminar in Lithuania

Wednesday 19th May 2021

The importance of digitalization in production: benefits and challenges for manufacturing SMEs

LINPRA invites to join interactive online seminar in Lithuania to get knowledge and practical insights of Industry 4.0 technologies and implementation of digitalization solutions in manufacturing companies. We will present and discuss the practical aspects of digital transformation in manufacturing companies.

Lietuvis

Online seminaras Lietuvoje

Trečiadienis Gegužės 19 d.

Skaitmenizavimo svarba gamyboje: naudos ir iššūkiai

LINPRA kviečia į interaktyvų seminarą apie Pramonė 4.0 technologijas ir skaitmenizavimo sprendimų diegimą gamybos įmonėse. Pristatysime ir diskutuosime apie praktinius skaitmeninės transformacijos gamybos įmonėse aspektus.

Agenda
10:30Opening session and introductionD. Lasionis
11:00 Relevant digitization solutions for manufacturing companies. Presentation of successful digital transformation (case study).P. Nogtev
11:30 Moderated discussion in groups: how to achieve a higher level of digitalization. Summary of group discussionsD. Lasionis, A. Jasėnas, P. Nogtev
12:00 Coffee break
12:30 Risks and challenges in deploying digitalization solutions: insights from practiceP. Nogtev
13:00 Moderated discussion in groups: what hinders digital transformation? Summary of group discussionsD. Lasionis, A. Jasėnas, P. Nogtev
13:30End of the session, Wrap-up
Programa
10:30Atidarymas. Dalyvių prisistatymasD. Lasionis
11:00 Aktualūs skaitmenizavimo sprendimai gamybos įmonėms. Sėkmingo skaitmeninės transformacijos atvejo analizė.P. Nogtev
11:30 Moderuojama dalyvių diskusija grupėse: kaip įmonėms pasiekti aukštesnį skaitmenizavimo lygmenį.D. Lasionis, A. Jasėnas, P. Nogtev
12:00 Pertrauka
12:30 Rizikos ir iššūkiai diegiant skaitmenizavimo sprendimus: praktiko įžvalgos.P. Nogtev
13:00 Moderuojama dalyvių diskusija grupėse: kas stabdo skaitmeninę transformaciją? Diskusijos apibendrinimas.D. Lasionis, A. Jasėnas, P. Nogtev
13:30Klausimai ir apibendrinimas.