Main organiser

English

Seminar: Digitalisation in Poland

Thursday 20th May 2021
Avoiding Pitfalls on the Way to Industry 4.0.
Lessons Learned From Polish Companies.

ŁPIAP invites you to participate in an interactive seminar during which the manufacturing companies will be able to consult the implementation of digitization solutions with experts. During the meeting, practical aspects of digital transformation will be discussed.

Polski

Seminarium: Cyfryzacja w Polsce

Czwartek, 20 maja 2021 r
Unikanie pułapek na drodze do Przemysłu 4.0

ŁPIAP zaprasza do udziału w interaktywnym seminarium, podczas którego firmy produkcyjne będą mogły skonsultować się z ekspertami, w zakresie wdrażania rozwiązań digitalizacyjnych.  Podczas spotkania zostaną omówione praktyczne aspekty transformacji cyfrowej.

Agenda
10:30-11:00Welcome and introduction
11:00-12:00What is Industry 4.0 and what is not.
Perception of development needs in companies.
Implementing innovation: Act or process?
How to get know your needs?
Can you measure success?
Do you have to start from scratch?
Przemysław Kowalski (Digital Innovation Hub)
12:00-12:30Financing of individual expert consultations and digitization plans from EIT Manufacturing.Krzysztof Lipiec (Łukasiewicz PIAP)
Program
10:30-11:00Przywitanie i wprowadzenie
11:00-12:00Czym jest, a czym nie jest Przemysł 4.0.
Percepcja potrzeb rozwojowych w firmach.
Wdrażanie innowacji: akt czy proces?
Jak poznać swoje potrzeby?
Czy da się zmierzyć sukces?
Czy trzeba zaczynać od początku?
Przemysław Kowalski (Digital Innovation Hub)
12:00-12:30Finansowanie indywidualnych konsultacji eksperckich i planów cyfryzacji ze środków EIT-Manufacturing.Krzysztof Lipiec (Łukasiewicz PIAP)